Serveis del Parc


El parc disposa dels següents serveis:

Bar Lavabos Telèfon Font
Bar Lavabos Telèfon Fonts
Capella Capella Capella
Capella Zona de Jocs Visió Panoràmica